अनुक्रमांक विषय Action
1 पशुवैद्यकीय अधिकारी
2 उद्यान अधिकारी
3 सहाय्यक उद्यान अधिकारी
4 कनिष्ठ अभियंता - स्थापत्य
5 सुपरवायझर
6 परवाना निरीक्षक
7 निरीक्षक
8 आरोग्य सहाय्यक
9 लाईव्ह स्टॉक सुपरवायझर
10 अॅनिमल किपर
11 माळी